My Latest Book

Product Details

Also available on Amazon.com, Amazon.fr, and other Amazons and bookshops worldwide! 

To Think About . . .
One of the greatest gifts you can give yourself, right here, right now, in this single, solitary, monumental moment in your life, is to decide, without apology, to commit to the journey, and not to the outcome. Joyce DiDonato
My Other Books

Product Details

Product Details

Product Details

Product Details

Click to order other recommended books.

Find Us on Facebook Badge

Search This Site
Log-in
« Hungarian Version | Main | Portuguese Translation »
Friday
Mar062009

Turkish translation

I am very pleased to be sent a Turkish translation of the Autofocus instructions. Many thank to the translator.

Reader Comments (4)

What does
"kapıları kapatsam yalnız üşür müyüm?! bi kuş olupta uçsam üzerine süzülür müyüm? aşk bir hastalıkmış sanki seni bende hapsetti." mean in english? Its Turkish.
April 7, 2009 at 4:00 | Unregistered CommenterA
Can anyone translate the following into English? It's Tukish. Sarışaban is the name of a town. Thanks a lot!

Sarışaban yolları Sarışaban yolları ne kadar uzakmış.
Kıyıcı oğlu ile imam'da Ali ne pekte kıyakmış.

Sarı gedik altında Sarı gedik altında bir pusu kuruldu.
Pusunun içinde canlarım. Ahretlik Müstantik vuruldu.

Sarı Şaban'dan aldırdım kara da biberi
Şu kızın Aşkına canlarım Ahretlik çeksene lüveri
October 18, 2011 at 9:29 | Unregistered CommenterJordie
Teknik tercüme konusunda Türkiye'nin en donanımlı Teknik Tercüme şirketlerinden biri, EDU Çeviri. Kalite kontrol süreçleriyle en iyi çeviri çözümlerini tercih edin.
EDU Grup Şirketinin önemli bir parçası olarak, 2005 yılında kuruluşumuzdan bu yana koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle kapsamlı bir hizmet sunuyoruz.

45'in üzerinde personelden oluşan ekibimiz ve 150'si EDU Çeviri için çalışan 150'den fazla uzman çevirmen ağı ile tüm dil çiftlerinde çeviri ve tercüme hizmeti veren profesyonel bir çeviri ve yerelleştirme şirketiyiz. Yurtiçinde ve yurtdışında 1100'den fazla sadık müşteriye ve güçlü referanslara sahip bir portföyümüz var.
August 31, 2018 at 8:28 | Unregistered CommenterEDUCEVIRI
Teknik tercüme konusunda Türkiye'nin en donanımlı Teknik Tercüme şirketlerinden biri, EDU Çeviri. Kalite kontrol süreçleriyle en iyi çeviri çözümlerini tercih edin.
EDU Grup Şirketinin önemli bir parçası olarak, 2005 yılında kuruluşumuzdan bu yana koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle kapsamlı bir hizmet sunuyoruz.

45'in üzerinde personelden oluşan ekibimiz ve 150'si EDU Çeviri için çalışan 150'den fazla uzman çevirmen ağı ile tüm dil çiftlerinde çeviri ve tercüme hizmeti veren profesyonel bir çeviri ve yerelleştirme şirketiyiz. Yurtiçinde ve yurtdışında 1100'den fazla sadık müşteriye ve güçlü referanslara sahip bir portföyümüz var.
Bizim hakkımızda daha çok şey öğrenmek ister misiniz? https://www.educeviri.com.
August 31, 2018 at 8:29 | Unregistered CommenterEDUCEVIRI

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.